Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY E-SHOPU LETIFER.CZ

Autorská práva

1. Veškerý publikovaný a zveřejněný obsah, zdrojové kódy a data v databázích serveru Letifer.cz jsou chráněny autorským právem. Žádná část stránek Letifer.cz nesmí být kopírována nebo přetištěna bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru, pokud není v takových pravidlech a podmínkách uvedeno jinak.

2. Provozovatel e-shopu Letifer.cz si také vyhrazuje právo nahrávat fotografie publikované na webu Letifer.cz. Toto má čistě a pouze jen technické důvody (zrychlení načítání fotografií uživatelům a snížení zátěže serveru).

3. Všechna autorská práva fotografií uveřejněných ve fotogalerii na Letifer.eu vlastní jejich autoři. Jakékoliv jejich další šíření je možné pouze se souhlasem daného autora.

Provozovatelem e-shopu Letifer.cz je

Zuzana Tomanová
Na Vyhlídce 454/52
360 01  Karlovy Vary
IČ: 73457728

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Potvrzením těchto podmínek udělujete provozovateli serveru Letifer.cz souhlas se zasíláním obchodních sdělení a to dle zákona č. 480/2004 (ze dne 7. 9. 2004).

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se tímto zavazuje v maximální dané míře chránit všechny osobní data registrovaných uživatelů před zneužitím dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a neposkytnout za žádných jiných okolností osobní data registrovaných uživatelů třetím subjektům.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, případně upravit pravidla podmínek.

Kompletní popis oblečení a způsob údržby

Materiál: Veškteré obječení je ze 100% bavlny
Druh potisku: Sítotisk
Praní: ideálně na 40°C maximálně však na 60°C
Žehlení: pro lepší údržbu potistku žehlete oblečení na ruby

Objednávka a ceny zboží

- ceny u zboží v e-shopu www.letifer.cz jsou platné, však mohou se však změnit.
- objednat zboží lze vložením zboží do nákupního košíku a odesláním objednávky
- každá potvrzená objednávka ze strany www.letifer.eu vůči kupujícímu je považována za závaznou
- při každé objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionálie kupujícího (jméno a příjmení
  nebo
  název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a
  DIČ)
- uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak
- nejsme plátci DPH

Storno objednávky

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením,
  po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě
  stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto
  jednáním
- při nepřevzetí zásilky si vyhrazujeme právo poskytnout Vaše informace třetí straně za účelem
  vymáhání pohledávek a vzniklých škod, které způsobíte objednáním a nepřevzetím zboží
- prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu
- v případě stornování prodávajícím, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího
  a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na
  zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena

Termín dodání zboží

- zboží, které máme skladem je dodací doba do 2 pracovních dnů
- zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude
  sdělena kupujícímu individuálně

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

- při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve
  výši
  30-100% z prodejní ceny zboží
- prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží
- záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

Způsob doručení

- zákazník na konci objednávky volí způsob doručení (Česká pošta, osobní převzetí)


Úhrada zboží

- zákazník na konci objednávky volí způsob úhrady zboží (dobírka, online platba a platba převodem
  na
  náš účet, platba v hotovosti oproti převzetí zboží)
- při platbě převodem na účet prodávajícího je objednané zboží kupujícímu zasláno po připsaní plné
  částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky)

Záruka

- výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku
  nebo Obchodního zákoníku
- záruční doba u nového zboží je 24 měsíců od data zakoupení zboží
- záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným
  než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým
  poškozením, nadměrným zatížením
- na použité zboží se vztahuje záruka 12 měsíců od data zakoupení zboží

Reklamace

- reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
- v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou
  opravu nebo výměnu
- záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen
  věc převzít
- kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy
  má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu
- v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze
  již
  v budoucnu reklamovat
- k rychlému vyřízení Vaší reklamace si vyplňte reklamační protokol,který přiložíte v zásilce s
  reklamovaným zbožím. Reklamační protokol ke stažení zde.

Vrácení zboží

- Kupující, je-li zároveň spotřebitelem (zákon 634/1992Sb., §2, odst.1, písm.a), má právo, v souladu
  se zákonem č.40/1964Sb., § 53, odst.7, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to
  bez udání důvodu.
- Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v
  původním stavu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
- V případě přijetí vráceného zboží zpět a kladného vyřízení žádosti o jeho vrácení, bude kupujícímu
  vrácena kupní cena, a to bud´ převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.
- Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 8) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží
  upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé
  zkáze, opotřebení nebo zastarání.
- Zákazník má při splnění všech podmínek pro vrácení zboží nárok na vrácení účtovaného poplatku
  za poštovné.

Doporučený postup při vrácení zboží:

1) Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu tak, aby mohlo být dále nabízeno
    zákazníkům. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

2) Zákazník musí zásilku odeslat do 14-ti dní po obdržení zboží.
3) Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a originální
    doklad o koupi.

4) Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky zaslané na dobírku
    nebudou přijaty.

5) K zásilce přiložte žádost o vrácení zboží dodavateli, která musí být podepsána kupujícím a musí
    obsahovat veškeré údaje kupujícíhoOdběr novinek